Den památek a sídel

Na den 18. 4. připadá Mezinárodní den památek a sídel. Žáci naší školy se přiblížili tématu v občanské výchově a dějepisu, kde se zaměřili na české hmotné i nehmotné památky. Každý žák měl za úkol vytvořit výtvarně informační materiál o jednotlivé pamětihodnosti. Z děl pak žáci na nástěnce vytvořili známý tvar České republiky.  
V dějinách umění probíhaly prezentace o významné architektuře v okolí. Žáci často upírali pozornost k památkám, které denně vídají, nebo sami v minulosti navštívili. Pro jiné se stala akce význačným inspiračním zdrojem pro budoucí výlety. Akce se konala pod záštitou UNESCO.  


Příspěvek byl publikován 19.4. 2024