Další setkání 3.K v rámci programu Studenti píší Wikipedii

Výsledkem je, že o naší škole si už můžete na WIKIPEDII přečíst:

SOŠ Luhačovice na Wikipedii

Děkujeme za možnost aktivně se účastnit tohoto programu!

Příspěvek byl publikován 19.4. 2024