Svět komiksu, designu a dětské ilustrace

Úspěšná spolupráce s nadačním fondem Pramen pokračuje. Dne pátého října se za námi dostavila do naší třídy 1.K, obory Specialista informačních procesů a Specialista v oblasti knižní kultury, na besedu ilustrátorka Kateřina Tesařová. Seznámili jsme se s její tvorbou, pracuje u nás i na Slovensku, dokonce i ve Francii nebo Dánsku.

Vysvětlila nám snad vše, co se týká ilustrací i jejich zádrhelů, které s nimi můžou přijít. Přinesla nám ukázky své práce, uvedeme například roztomilé ilustrované botičky, dětské knihy a časopisy. Svou tvorbu nám ukázala také v digitální podobě pomocí dataprojektoru, kde nám promítla linoryty s motivy smrti spojené s její diplomovou práci. Další ukázky byly vytvořené návrhy – design webu či aplikací, kde spolupracovala se zahraničními zeměmi, nemocnicemi a mnohými dalšími organizacemi. Od slečny Tesařové jsme se ale dozvěděli, že ne vždy je jednoduché něco nakreslit podle zadání a jakými procesy musíte projít, aby byl zákazník opravdu spokojený.

Představila nám také její komiksy, ve kterých spojuje ona a další tvůrci českou kulturu s designem a zapojila nás do tématu všemožnými otázkami a obohatila nás o zajímavé informace z tohoto oboru.

Tímto děkujeme panu učiteli Lekešovi, který nám tuto besedu v rámci českého jazyka zařídil a také mnoho díků patří slečně Tesařové, která si na nás udělala čas, přišla za námi a mohli jsme se díky ní dozvědět mnoho nových zajímavostí o výtvarném umění.
Tereza Řezníková a Denisa Onderková, 1.K.

 

Příspěvek byl publikován 24.10. 2023