Výsledky přijímacího řízení do tříletých gastronomických oborů s výučním listem

65-51-H/01 Kuchař – číšník
ŠVP Kuchař – kuchařka
ŠVP Číšník – servírka
ŠVP Kuchař – číšník
Výsledky 1. kola přijímacího řízení: ZDE

Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle
§ 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků, to je do 9. května 2023.
Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.
 

V Luhačovicích dne 22. dubna 2023  
                                           
Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 22.4. 2023