Výsledky soutěže SPĚCHEJ POMALU!

9. ročník literární soutěže Spěchej pomalu!, který organizovala Střední odborná škola Luhačovice ve spolupráci s členy Akademie literatury české, byl ukončen a vyhodnocen.

Účast byla i v letošním roce vysoká, zúčastnilo se 103 žáků z 23 škol. Komise ve složení  básník Ing. Jiří Žáček, PaedDr. Karel Milička, Mgr. Zbyněk Lekeš, Mgr. Hana Vohnická, Mgr. Martina Krmelínová měla plné ruce práce.

Předání ocenění bohužel v současné době nemůžeme uskutečnit slavnostně tak, jak jsme byli zvyklí v minulých letech, situace s covid-19 nám to stejně jako v loňském roce ještě nedovoluje.

Přistoupili jsme proto k individuálním schůzkám, kde oceněnému soutěžícímu s doprovodem (ředitel školy, vyučující, třídní učitel, zákonný zástupce) předáme diplom za umístění, čestné uznání nebo zvláštní ocenění a drobný dar. Termíny schůzek budou dohodnuty s konkrétními oceněnými. Pište, prosím, na e-mail vedeni@sosluhac.cz,
budeme se snažit časově maximálně přizpůsobit.

Všichni ocenění budou prostřednictvím své základní školy o svém úspěchu informováni.

Zároveň bych ráda upozornila na skutečnost, že v případě zájmu o maturitní obory naší školy, získají všichni ocenění žáci dle kritérií  10 bodů při přijímacím řízení pro obory Management a marketingové komunikace, Specialista v oblasti knižní kultury a Specialista informačních procesů.

Konečně děkujeme za účast i těm, na které se letos ocenění nedostalo, ale jejich zájmu o naši soutěž si rovněž vážíme. Doufáme, že nám přízeň zachováte i v příštím již 10. ročníku.

Děkujeme ještě jednou vedení všech zapojených základních škol, vyučujícím českého jazyka a rodičům za to, že tolik  šikovných dětí dokázali v dnešní době motivovat k literární tvorbě na tak vysoké úrovni.

S úctou Jana Šuráňová, ředitelka školy

Spěchej pomalu 2021

Příspěvek byl publikován 17.12. 2021