Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. dubna 2021

Dle Mimořádného opatření č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 se i v období od 26. dubna 2021 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou:

  • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů (třídy 1.G a 3.G v termínu 26. 4 – 30. 4.)
  • individuálních konzultací (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek (4.U), a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti
  • skupinových konzultací žáků posledních ročníků středních škol a dále žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována) 

Na přítomné žáky se vztahuje  článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování s výslovně vymezenými výjimkami).  Výjimky se týkají doložení prodělaného onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících, doložení testování na protilátky nebo  certifikátu MZ ČR o provedeném očkování pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní v případě dvoudávkového schématu.

Testování bude probíhat 2x týdně bezprostředně po příchodu do školy nebo na Domov mládeže 
– Ag testy Singclear.
Testování se týká i zaměstnanců.

Dále pro zajištění bezpečného provozu škol a školských zařízení je nutná ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM nebo obdobným prostředkem  (např. FFP2, KN95)
dle Mimořádného opatření MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN.

Přítomným žákům  je možné poskytovat školní stravování a žákům přihlášeným k ubytování ve školním roce 2020/2021 také ubytování v Domově mládeže.

 

Srdečně vás zdraví Jana Šuráňová, ředitelka školy

 

Příspěvek byl publikován 20.4. 2021