Nové informace pro uchazeče, kteří budou konat školní přijímací zkoušky z českého jazyka – obor Management a marketingové komunikace (TESTOVÁNÍ)

Dle Mimořádného opatření MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN a Opatření obecné povahy (Přijímací řízení – dodatek), č.j.: MSMT-4337/2021-7 (v souladu s OOP MSMT-43073/2020-3, MSMT-4337/2021-1, MSMT-4337/2021-6)

je umožněna uchazeči osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce pouze pokud

  1. Nemá příznaky onemocnění COVID-19,
  2. doloží před zahájením přijímací zkoušky negativní výsledek antigenního nebo PCR testu provedeného na ZŠ v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Tento doklad lze nahradit certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku testu, nebo dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v období předcházejících 90 dnů.

Vzhledem k tomu, že školní přijímací zkoušky na naší škole probíhají ve středu 5. května a ve čtvrtek 6. května, je nutný test provedený ve čtvrtek 29. dubna, případně v následujících dnech.

Pokud nemáte možnost test zabezpečit na základní škole nebo ve zdravotnickém zařízení, bude uchazeč testován na naší škole od 8:15 h v den zkoušky. Máme testy Singclean, s testováním uchazečům pomůžeme.

Všichni uchazeči musí v prostorách školy nosit respirátor nebo obdobný prostředek  (např. FFP2, KN95) pro ochranu dýchacích cest dle Mimořádného opatření MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN. Dle informací k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 je dostatečným ochranným prostředkem ZDRAVOTNICKÁ ROUŠKA.

Všechny další informace se dozvíte v den zkoušky, případně ještě následně na našich webových stránkách.

Srdečně vás zdraví Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 22.4. 2021