Provoz školy od 19. dubna 2021 – praktické maturitní zkoušky třídy 4.U, skupinové konzultace třídy 3.G a dalších žáků

Dle Mimořádného opatření č.j.: MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 se i v období od 19. dubna 2021 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou:

  • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti
  • NOVĚ JSOU POVOLENY skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a dále žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována) 

Na žáky, kteří budou konat od 19. dubna maturitní zkoušky, a žáky, kteří se budou účastnit skupinových konzultací, se vztahuje  článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování s výslovně vymezenými výjimkami).  Výjimky se týkají doložení prodělaného onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících, doložení testování na protilátky nebo  certifikátu MZ ČR o provedeném očkování pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní v případě dvoudávkového schématu.

Testování bude probíhat 2x týdně bezprostředně po příchodu do školy,
poprvé v neděli 18. 4. na Domově mládeže nebo v pondělí 19. 4. ve škole nebo na dílnách UŘ – Ag testy Singclear.
Testování se týká i zaměstnanců.

Dále pro zajištění bezpečného provozu škol a školských zařízení je nutná ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM nebo obdobným prostředkem  (např. FFP2, KN95)
dle Mimořádného opatření MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN.

Žákům, kteří budou konat praktické maturitní zkoušky, a žákům, kteří se budou účastnit skupinových konzultací, je možné poskytovat školní stravování a žákům přihlášeným k ubytování ve školním roce 2020/2021 také ubytování v Domově mládeže.

Harmonogram praktické maturitní zkoušky třídy 4.U a harmonogram skupinových konzultací třídy 3.G vám zašle prostřednictvím Komens zástupce ředitele pro praxi Mgr. Lubor Černobila.

Případné další skupinové konzultace jsou v kompetenci předmětových komisí a budou se týkat zejména znalostí potřebných ke zdárnému průběhu maturitních a závěrečných zkoušek, případně profilových předmětů. 

Srdečně vás zdraví Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 13.4. 2021