Výsledky 2. kola přijímacího řízení do maturitních oborů a 3. kola přijímacího řízení do oborů s výučním listem

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: zde

RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích: zde

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař – kuchařka, Číšník – servírka, Kuchař – číšník: zde


V Luhačovicích dne 30. 6. 2020

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v. r.

 

Příspěvek byl publikován 30.6. 2020