Informace pro žáky budoucích prvních ročníků a jejich rodiče

Vzhledem k situaci v republice a ve světě je všechno letos opravdu jinak a neuskuteční se ani plánované schůzky budoucích žáků, jejich zákonných zástupců, vedení školy a třídních učitelů, které byly naplánované na 24. června 2020.

Situace s COVID-19 už je snad zvládnutá, ale i v příštím týdnu ještě budou pokračovat na naší škole maturitní zkoušky,  proběhne uzavírání klasifikace a klasifikační porada nižších ročníků. Změnil se i termín odevzdávání zápisových lístků a realizace schůzky je do konce června časově nereálná, i když bychom se s vámi setkali rádi.

Uvidíme se tedy až 1. září 2020 v 9 h v Městském domě kultury Elektra, Masarykova 950, Luhačovice na slavnostním zahájení školního roku. 

Srdečně na toto setkání zvu i zákonné zástupce žáků prvních ročníků.

V tento den se dozvíte všechny slíbené informace na třídních schůzkách, které budou následovat po slavnostním zahájení v hlavní budově školy.
Třídní schůzky budou zaměřeny na seznámení se školním řádem, organizací školního roku, stravováním ve školní jídelně, GDPR a činností Rady školy. Upřesníme vše, co se týká adaptačních pobytů prvních ročníků, učebnic,  pracovního oblečení, nářadí apod.

Přeji Vám hezké klidné léto a na viděnou v září

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 24.6. 2020