Informace pro studenty 4.M, 4.K a 4.U

Upozorňuji žáky 4. ročníků, že termíny v souvislosti s praktickou maturitou a maturitní prací s obhajobou zůstávají v platnosti!!!
Přistupujte i přes mimořádnou situaci k vašim povinnostem zodpovědně.

Žáci 4.M a 4.K odevzdají práce elektronicky svým vedoucím prací v termínu do 13. 3. 2020. Mailové adresy pedagogů jsou tvořeny jejich příjmením a prvním písmenem křestního jména (novakj@sosluhac.cz), v kopii zašlete práce také na vedeni@sosluhac.cz.

Žáci 4.U odevzdají elektronicky výkresovou dokumentaci vyučujícímu Ing. Kacálkovi v termínu do 18. 3. 2020, v kopii rovněž na vedeni@sosluhac.cz.

Originály prací včetně příloh předejte ihned po návratu do školy.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 10.3. 2020