Mimořádné opatření o uzavření škol!!!

S účinností od 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
O dalším vývoji vás budeme informovat.

Třídní učitelé poučí žáky o bezpečném chování obdobně jako před prázdninami.

Více viz přiložená zpráva: zde

Dále upozorňuji na další 2 opatření MZČR.
První se týká zrušení divadelních, hudebních, filmových, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních a dalších podobných akcí, dále shromáždění, výstav, veletrhů, trhů apod. s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob: zde
Druhé z nich osob, které se v posledních 14 dnech vrátili na území ČR ze zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, tzn. dalších rizikových zemí, mezi které již patří např. Německo, Francie a Španělsko. Pro Itálii platí nadále opatření ze dne 7. března 2020, pro ostatní rizikové země platí toto opatření: zde

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 10.3. 2020