Poděkování za lidskost

Ráda bych vás informovala o tom, že náš kolega a učitel pan Ing. Lubomír Kacálek dosáhl

50 bezplatných odběrů krve.

Jeho ochota darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům a vynikajícím příkladem pro nás ostatní. K dárcovství krve vede i svého syna, našeho absolventa oboru Design a zpracování dřeva, a věřím, že jeho příkladné jednání ovlivní i naše současné žáky.

Děkujeme

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

 

Příspěvek byl publikován 20.9. 2019