DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE S NAŠÍ ÚČASTÍ

Ano, byli jsme tam a prezentovali naše obory za překrásného slunečného počasí na parkovišti u budovy 14/15 Baťova institutu. Tentokráte jsme se zaměřili na umělecké obory – Design a zpracování dřeva, Design a zpracování kovů a Design a tvorba keramiky a ukázali všem zájemcům, co se naši žáci učí a kam až to mohou dotáhnout za 4 roky studia. K vidění byla i maturitní práce Ondřeje Straky, se kterou se umístil na 2. místě v kategorii studentských a učňovských prací na 38. ročníku mezinárodního setkání kovářů Hefaiston 2019.
Účast na Dnu Zlínského kraje, který představil tradici a rozmanitost našeho regionu v oblasti řemesel, potravin a zemědělství, byla naší první aktivitou v rámci prezentace vzdělávání na Střední odborné  škole Luhačovice ve školním roce 2019/2020.
Pokud jste se nezúčastnili, rádi vás uvidíme na některém Dnu otevřených dveří u nás ve škole nebo na veletrhu práce a vzdělávání ve Zlínském či Jihomoravském kraji, případně se s vámi setkáme na rodičovských schůzkách na vašich ZŠ.

Příspěvek byl publikován 23.9. 2019