AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Na vědomí žákům i jejich zákonným zástupcům:
Vzhledem k tom, že od 31. 5. 2017 platí nový Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, byly odpovídající paragrafy začleněny do aktualizovaného Školního řádu SOŠ Luhačovice, který najdete v sekci PRO VEŘEJNOST (zde). Tento aktualizovaný řád platí od 31. 5. 2017 a je povinností každého žáka, aby se s ním seznámil a upravil podle něj své chování. Kromě toho budou žáci třídními učiteli na některé změny, které nastaly hlavně v kapitole C) Dodatky k ustanovením o povinnostech žáků, upozorňováni.

PaedDr. Karel Milička,
ředitel školy

Příspěvek byl publikován 31.5. 2017