TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ V BECHYNI 2016 – ÚSPĚCH NAŠICH KERAMIČEK

V období listopadu je každoročně pořádána prestižní keramická Točířská soutěž, kterou pořádá SUPŠ Bechyně. Letošní 20. ročník probíhal ve dnech 10. – 11. listopadu. Jako každoročně se jej účastnili i studenti oboru Design a tvorba keramiky z naší školy, které připravila a doprovodila jejich učitelka odborného výcviku Magda Sudková (pro zajímavost – vítězka této soutěže z r. 2005).

Soutěžním úkolem hlavní části soutěže bylo vytvořit džbán a mísu dle zadané dokumentace a výtvarně zpracovaný svícen podle vlastního návrhu. V doplňující soutěži „Slepý točíř“ měli soutěžící za úkol vytočit po slepu co největší mísu.

V hlavní soutěži zvítězila Anna Izaková (SUPŠ Bechyně). Naše studentky dosáhly na této prestižní soutěži také skvělých výsledků: Radka Kubičíková (3. roč.) – 2. místo v hlavní soutěži, Hana Jiříková (4. roč.) – 3. místo v hlavní soutěži. Ve vložené soutěži „Slepý točíř“ zvítězila Radka Kubičíková s mísou o průměru téměř 50 cm. Tento výsledek svědčí o vynikající odborné připravenosti žáků naší školy!

Děvčatům gratulujeme k jejich umístění a děkujeme za reprezentaci školy!

Vyslovujeme také uznání pořadatelům soutěže a poděkování za bezchybnou přípravu celé akce!

Příspěvek byl publikován 15.11. 2016