Náš velký den ,,D“!

V pondělí 7. září jsme odjely na dvouměsíční stáž do Rakouska! Kufrů bylo požehnaně, už chybělo jen doladit rakouský přízvuk a mohlo se vyrazit!
Následujících osm týdnů strávíme ve městě St. Pӧlten, ve firmě Bramac, kde budeme sbírat zkušenosti a testovat naši samostatnost. Tuto stáž nám umožnil program EU, Erasmus +, konkrétně projekt č.: 2014-1-CZ01-KA102-000814 Moderní trendy v gastronomii a současné trendy evropského marketingu.

Moc se těšíme a o svých zážitcích budeme dále informovat.

Lenka, Šárka, Natka a Katka ze 4. M

logo

Příspěvek byl publikován 15.9. 2015