Odborná exkurze pro třídy uměleckých řemesel „Vídeň 2022“

První cesta nás zavedla do expozice M. A. K. Vídeň, který patří k největším muzeím užitého umění na světě. Studenti se zde seznámili s kořeny stylu Art Deco a s významným hnutím Wiener Werkstatte.

Tato vídeňská dílna měla i významný vliv na umělecké dění v předválečném Československu.

Hnutí založil architekt Josef Hoffmann, rodák z moravské Brtnice. Z dalších jmen výtvarníků, kteří jsou zastoupeni ve sbírkách, musíme zmínit malíře Gustava Klimta, Michaela Thoneta (nábytek), Kolomana Mosera (sklo), Michaela Powolneho, Helenu Johnovou a Pavla Janáka (keramika), Jaroslava Horejce (šperk).

Odpoledne nás pak čekala v Albertině rozsáhlá výstava amerického malíře a zakladatele tzv. „Street Artu“ Jeana – Michela Basquiata.

No a na závěr dne nám zbyla i chvilka času na návštěvu vyhlášených adventních vídeňských trhů.

Příspěvek byl publikován 6.12. 2022