Volný den dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku

Z technických důvodů (plánované přerušení dodávky elektřiny kvůli nutným pracím organizace EG.D, a.s., Brno v Masarykově ulici) bude

v pondělí 27. 9. 2021 VOLNÝ DEN.

Tím vám vznikne čtyřdenní volno (25. 9. – 28. 9.), které předpokládám, že využijete k pilnému studiu.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován 13.9. 2021