Stará řemesla na hradě Malenovice

Polní výpal keramiky v ohni, stavba hliněné pece pro tavbu železné rudy

    Dne 3. září 2021 v předhradí v Malenovicích jsme se zúčastnili přípravné fáze akce „Stará řemesla na hradě Malenovice“, která se konala o den později. Kováři se zúčastnili výstavby hliněné pece pro tavbu železné rudy. Keramici měli možnost vidět ukázku primitivního výpalu keramických výrobků ve vyhloubené zemi pod vedením keramičky Mariany Velčovské. Tento způsob výpalu jakožto předchůdce pecí na vypalování keramiky umožňoval teplotu výpalu maximálně na 400 – 600 oC, což nezajišťovalo velkou pevnost a trvanlivost nádob.
Pro žáky oborů Design a tvorba keramiky a Design a zpracování kovů, to byla výjimečná zkušenost!

Stará řemesla na hradě Malenovice

    Následujícího dne v sobotu 4. září 2021 se v areálu hradu Malenovice konal v pořadí druhý ročník ukázky tradičních řemesel, kde bylo možné vidět jak se ve středověku tavilo železo, mlelo obilí a pekl chléb, nebo jak se prováděly první výpaly keramiky, když ještě lidé neznali pece na vypalování. Návštěvníci tak viděli na vlastní oči, jak vznikaly stovky let staré předměty, které nacházejí archeologové. Zároveň byly k vidění i originály dobových předmětů, spolu se zajímavými výklady odborníků. Některé řemeslné techniky si návštěvníci mohli sami vyzkoušet v tvořivých dílnách.

   Této akce se učitelé odborného výcviku spolu s žáky zúčastnili již po druhé. Minulý rok jen kováři, letos se zastoupení naší školy rozšířilo o keramický obor. Skupina žáků oboru uměleckého kovářství se pod vedením učitelů odborného výcviku Petra Čecha a Jiřího Suchánka podílela na zkujňování a kovářském svařování vytavené železné houby. Žáci reprezentovali obor také ukázkou kovářské výroby a expozicí kovářských prací. Keramický obor prezentovaly žákyně čtvrtého ročníku pod vedením učitelky Jany Rosinové ukázkou točení na hrnčířském kruhu spolu s miniexpozicí prací žáků oboru Design a tvorba keramiky. Součástí stánku byla tvořivá dílna s možností vyzkoušet si modelování z hrnčířské hlíny. Tímto se toto stanoviště stalo magnetem pro všechny děti.

    Organizátorem velmi úspěšné akce hradě Malenovice je Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, akce měla úžasnou atmosféru a do budoucna budeme moc rádi ve spolupráci s MJVM ve Zlíně pokračovat.

 

 

Příspěvek byl publikován 9.9. 2021