Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů a oborů s výučním listem – 2. kolo

RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury a Specialista informačních procesů: zde

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař – kuchařka, Číšník – servírka, Kuchař – číšník: zde


Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 14. června 2021.

V Luhačovicích dne 31. května 2021

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v. r. 

Příspěvek byl publikován 31.5. 2021