Výsledky 5. kola přijímacího řízení do oborů uměleckých řemesel

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva –
Design a zpracování dřeva: zde

Termín rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je shodný s termínem vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tedy dne 31. 5. 2021.
Od tohoto dne plyne zákonná lhůta 10 pracovních dnů potřebná k odeslání Zápisového lístku, tj. do 14. června 2021.


V Luhačovicích dne 31. května 2021
Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

 

Příspěvek byl publikován 31.5. 2021