KONÁNÍ VOLEB ZÁSTUPCŮ ZLETILÝCH ŽÁKŮ A RODIČŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ DO ŠKOLSKÉ RADY – II. VÝZVA K ÚČASTI

Ředitelka Střední odborné školy Luhačovice, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlásila 26.11.2020 řádné volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice. 

Vzhledem k dosavadní malé účasti na volbách do školské rady, žádáme opětovně všechny rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky Střední odborné školy Luhačovice, aby se voleb zúčastnili a zvolili si tak své zástupce ve školské radě.

Hlasování je prodlouženo do neděle 20.12.2020. 

Oprávnění voliči mají možnost udělit svůj hlas dvěma kandidátům. 

Hlasování probíhá on-line v systému Bakaláři, kterým škola komunikuje s rodiči a žáky, v sekci Ankety. O zahájení hlasování byli informováni pouze oprávnění voliči zprávou, ve které obdrželi také heslo pro přístup k hlasování.

Hlasovat je možné také osobně v kanceláři školy do 18. 12. 2020 vždy od 9:00 do 15:00 prostřednictvím volebního lístku.

Kandidáti navrženi za třídy školního roku 2020/21, kteří souhlasí s kandidaturou:
Vladimír Kratěna, otec nezletilé žákyně třídy 2.KM
Barbora Michalčíková, zletilá žákyně třídy 2.G
Renata Dufková, zletilá žákyně třídy 3.K
Michaela Kadlecová, matka nezletilé žákyně třídy 3.M

Po ukončení hlasování volební komise oznámí výsledek hlasování. Členy Rady školy se stanou dva kandidáti s nejvyššími počty hlasů.
Případné dotazy k vyhlášeným řádným volbám zodpovíme na telefonu 577 131 067 nebo 737 673 734, případně osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00.

Příspěvek byl publikován 16.12. 2020