AKTUÁLNÍ INFORMACE – ZÁVĚR ROKU 2020

Milí žáci, dle posledního Opatření MŠMT (45767/2020-1) jsou

dny 21. prosince a 22. prosince stanoveny jako VOLNÉ DNY.

Tzn. v tyto dny neprobíhá ani distanční výuka, ale jsou prodlouženy vánoční prázdniny.

Pevně věřím, že po těch pár dnech, které jste mohli v poslední době ve škole strávit, věnujete část volna studiu. Je to opravdu nutné!!

Určitě Vás zajímá, jak bude vypadat vzdělávání v r. 2021.

SLEDUJTE BEDLIVĚ AKTUALITY A KOMENS, tam Vám napíšu všechny informace, až je budu znát.

Možné jsou tyto varianty:
1. Prezenční výuka pro všechny (DOUFÁME, ALE NEVĚŘÍME)
2. Rotování
– od 4. ledna třídy 3.G, 4.K, 4.M, 1.G, 1.M, 1.K, 2.U, praxe 2.G, 1.U, 4.U
– od 11. ledna třídy 3.G, 4.K, 4.M, 3.M, 3.K, 2.KM, 3.U, praxe 2.G, 1.U, 4.U
(pokud bude PES ve stupni 3)
3. Prezenčně poslední ročníky, tj. třídy 3.G, 4.K, 4.M, praxe 2.G, 1.U, 4.U
(pokud bude PES ve stupni 4), ostatní třídy distanční výuka
4. Distanční výuka pro všechny třídy
(????????)

Jana Šuráňová, ředitelka školy

 

Příspěvek byl publikován 16.12. 2020