Land Art 2019

Naše pravidelné aktivity pro studenty uměleckých řemesel se zopakovaly i letošní rok a věru byly úspěšné. I když nám podzimní počasí moc nepřálo, přeci jsme se s nástrahami počasí poprali.
Práce v lese na neobvyklých objektech tvořených v duchu Land art byla od prvopočátku zajímavá především barvou se zlatícím kobercem padajícího listí stromů.
Žáci ve zvolených skupinkách vytvářeli dle svých pocitů a myšlenek své objekty. Snažili se využít jak prostředí, tak i nalezených a přírodou vytvořených někdy až groteskních kousků přírodnin. Vznikaly tak v lese místa, kde byly k vidění ochránci lesa, magická místa s totemy, pohřebiště v duchu nalezené kostry hlavy lesní zvěře apod. Jiná skupina žáků zase v přírodě hledala rovnováhu a tu vepsala do obecně známého znaku jing a jang.
Ani učitelé se nenechali zahanbit a sami vytvořili abstraktní obraz spojení stromu a země v objektu:

 „ protínajícího hliněného břitu protínající dvoják stromu“.

Myslíme si, že tato akce si našla místo jak ve výuce, tak i v představách žáků naší školy a tak více rozvinula jejich vztah k přírodním materiálům a přírodě samotné.

 Za učitele Jiří Váp a Luboš Kacálek

Příspěvek byl publikován 31.10. 2019