Kdyby tisíc Hostětínů

Ve středu 10.10. 2018 se třídy 2.K a 2.M zúčastnily výukového programu v ekologickém středisku Veronika v Hostětíně. Studenti byli rozděleni do skupin a museli se vžít do rolí nově zvolených zastupitelů. Každá skupina se měla zabývat jinou situací (využití veřejného prostranství, řešení vytápění, odpadních vod, zpracování přebytků ovoce…). Průběžně si pak mohli porovnat svá navrhovaná řešení s řešením již úspěšně zavedeným v Hostětíně. Po procházce kolem staré dřevěné sušárny ovoce (letošní podzim v plném nasazení), kořenové čistírny odpadních vod, výtopny využívající zbytky dřeva a štěpku a moštárny jsme si prohlédli i pasivní dům, jehož spotřeba energií je opravdu minimální. Užili jsme si krásný podzimní den a na chvíli unikli školním lavicím.

Petra Martinková, Anna Johnová

Příspěvek byl publikován 19.10. 2018