Po stopách Dušana S. Jurkoviče

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu v rámci přeshraniční spolupráce v programu INTERREG organizovaném a realizovaném Muzeem luhačovického Zálesí pod vedením PhDr. Blanky Petrákové. Celý projekt je směřován k datu 28. 8. 2018, kdy si budeme připomínat 150. výročí narození Dušana S. Jurkoviče. Projekt je platformou pro společnou strategii výchovy ke vztahu ke kulturnímu historickému dědictví na příkladu osobnosti, přesahující hranice států. Záměrem projektu je zatraktivnit historický potenciál, představovaný souborem Jurkovičových staveb, urbanistických plánů, designu nábytku i nerealizovaných projektů, zpřístupnit je veřejnosti moderními formami za pomoci digitálních technologií a přiblížit je tak mladším generacím.

Součástí projektu je vytvoření expozice „Kabinet Dušana S. Jurkoviče“ pro účely Centra pro zpracování odkazu Dušana Jurkoviče v Muzeu luhačovického Zálesí v Luhačovicích, dokumentujícího Jurkovičovu architektonickou tvorbu i odborné národopisné práce na česko-slovenském pomezí. Obsahem expozice je prezentace a popularizace díla a osobnosti Dušana S. Jurkoviče, umělce evropského významu, který v Luhačovicích vytvořil na počátku 20. století mimořádný soubor 14 ti staveb, několik interiérů, řadu plánů a návrhů.

Studenti třetího ročníku oboru Design a zpracování dřeva se v rámci odborného výcviku a jeho osnov zhostí výroby replik sedacího nábytku podle dochovaných originálních kusů. Absolvovali již v měsíci říjnu odborné exkurze v Brně v Jurkovičově vile, dále navštívili první ženský vzdělávací spolek VESNA v Brně kde nastudovali a zároveň technicky připravovali všechny potřebné údaje o zmíněném nábytku. Byla jim i poskytnuta ke zhlédnutí a prostudování dobová židle ze Vsetína a křesílko z muzea z Olomouce.

 Zhotovila se podrobná fotodokumentace jednotlivých výrobků a ve škole si budoucí truhláři zpracovávají technologickou dokumentaci k výrobkům. To vše za dohledu učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku. Výstupem celého jejich snažení bude realizace ročníkových prací (židle, stolička, křesílko). Všechny výrobky budou vystaveny taktéž na výstavě MATURITA 2018 v hale Vincentka. Potom přemístěny do plánované expozice „Kabinet Dušana S. Jurkoviče“ v prostorách Muzea luhačovického Zálesí v Luhačovicích.

Na závěr mi nezbývá než jim popřát hodně tvůrčí chuti do zajímavé práce a těšit se na výsledek jejich snažení.  Koordinátor celé akce L. Kacálek

IMG_4619

Příspěvek byl publikován 4.12. 2017