VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MATURITNÍCH OBORŮ

Upozorňujeme zájemce o studium oborů Informační služby ve firmách a institucích a Management a marketingové komunikace, že výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou zveřejněny od 28. 4. 2017 v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.
Chtěli bychom dále upozornit na několik skutečností:
1. Počty přijatých uchazečů v oboru Management a marketigové komunikace jsou ovlivněny tím, že řada uchazečů zvolila oba dva obory na naši školu, takže se objevují ve výsledcích dvakrát.
2. Není důležité, kterou školu jste na přihlášce zvolili na první místo. Rozhodující pro přijetí je, na kterou školu odevzdáte Zápisový lístek.
3. Upozorňuji na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.
Rádi bychom Vás poprosili o vstřícný postoj: pokud nehodláte nastoupit na naši školu, laskavě nám to sdělte na níže uvedené adresy. Děkujeme Vám!

V případě potřeby volejte číslo 577131067, nebo použijte mailovou poštu:
vedeni@sosluhac.cz

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 28.4. 2017