VOLNÝ DEN PRO ŽÁKY

Upozorňuji zákonné zástupce i žáky školy, že ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 18. 11. 2016 z vážných organizačních důvodů „volný den pro žáky“.
Odůvodnění:

V tomto termínu bude prováděna technická údržba kanalizace, a proto z hlediska hygienického nejsme schopni zabezpečit výuku ani náhradní program.

Děkuji za pochopení!

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 14.11. 2016