Nový projekt OPVK zahájen

Společnou informativní schůzkou všech realizátorů byl zahájen 9. 10. 2014 na naší škole projekt partnerství s finanční účastí v krajském projektu OP VK pod názvem NOVÉ PŘÍSTUPY K REALIZACI PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Vedení projektu i jednotliví učitelé byli seznámeni se všeobecným cílem projektu, kterým je zvýšení kvality počátečního vzdělávání prostřednictvím vytvoření komplexního systému podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji a který je založen na zavedení nových forem spolupráce škol a reálného pracovního prostředí (vytvoření agentury praxí, vytvoření středisek praxí, realizace minipodniků, realizace podnikatelských fór).
Cílovými skupina projektu jsou:
– žáci a pedagogičtí pracovníci maturitních oborů Management umění a reklamy a Informační služby ve firmách a institucích
– žáci a pedagogičtí pracovníci učebních oborů gastronomie
– žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ Bojkovice a Luhačovice
Předkladatelem projektu je Zlínský kraj a na jeho realizaci se bude pilotně podílet 6 finančních partnerů. Těmito partnery jsou: SPŠOA Uherský Brod, SŠPHZ Uherské Hradiště, SOŠ Luhačovice, SZŠ Zlín, SŠ oděvní a služeb Vizovice, Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s..
Celkový rozpočet projektu: 16 419 360 Kč
Naše finanční dotace:             2 450 000 Kč

Užší vedení projektu

Užší vedení projektu

Realizační tým projektu

Realizační tým projektu

Realizační tým projektu

Realizační tým projektu

Příspěvek byl publikován 13.10. 2014