Změny cen za stravování od 1. 1. 2021

Vzhledem k vývoji cen vstupů jsme od 1. 1. 2021 nuceni navýšit ceny za stravování následujícím způsobem:

Cena stravy:
– pro žáky ubytované na DM: celodenní strava 99, Kč, z toho snídaně a přesnídávka 29,- Kč, oběd 35,- Kč, svačina a večeře 35,- Kč,
– pro žáky dojíždějící –  oběd 35,- Kč
pro externí strávníky – oběd 85,- Kč,
pro bývalé zaměstnance školy v penzi – oběd 26,- Kč,
pro zaměstnance školy dle upravené kolektivní smlouvy.

POZOR: Dle Vyhlášky o školním stravování §4 odst. 9 má žák nárok na oběd za 35 Kč pouze v případě přítomnosti ve škole a první den plánované nepřítomnosti ve škole.
Jinak je brán jako externí strávník s cenou oběda 85 Kč.

 

Příspěvek byl publikován 4.11. 2020