OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÝCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VÝZVA K ÚČASTI A OZNÁMENÍ KONÁNÍ VOLEB ZÁSTUPCŮ ZLETILÝCH ŽÁKŮ A RODIČŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka Střední odborné školy Luhačovice, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlašuje řádné volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice. Tyto volby budou probíhat v souladu s platným Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem školy (Zlínský kraj).

Vzhledem k ukončení funkčního období všech členů školské rady, které nastane v lednu 2021, proběhnou volby nových členů pro volební období 2021 – 2024.

Zastupitelstvo ZK stanovilo počet členů Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice na 6 osob.
Dvě osoby budou zastupovat zletilé žáky školy a rodiče nezletilých žáků školy.

Žádáme všechny rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky Střední odborné školy Luhačovice, aby se voleb zúčastnili a zvolili si tak své zástupce ve školské radě.

Kandidáti navrženi za třídy školního roku 2020/21, kteří souhlasí s kandidaturou:
Vladimír Kratěna, otec nezletilé žákyně třídy 2.KM
Barbora Michalčíková, zletilá žákyně třídy 2.G
Renata Dufková, zletilá žákyně třídy 3.K
Michaela Kadlecová, matka nezletilé žákyně třídy 3.M

Výše uvedení kandidáti byli navrženi ze strany rodičů a žáků tříd, prostřednictvím komunikace s třídními učiteli. V případě, že chcete navrhnout dalšího kandidáta, můžete tak učinit osobně v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00 v sekretariátu školy nebo e-mailem na adrese vedeni@sosluhac.cz a to do neděle 6. 12. 2020. Navržený kandidát musí se svou nominací souhlasit.

Vlastní hlasování proběhne v termínu od 7. 12. do 16. 12. 2020.

Hlasování proběhne on-line v systému Bakaláři, kterým škola komunikuje s rodiči a žáky, v sekci Ankety. O zahájení hlasování budou informováni pouze oprávnění voliči zprávou, ve které bude také heslo pro přístup k hlasování.

Hlasovat je možné také osobně v kanceláři školy dne 16. 12. 2020 od 9:00 do 15:00 prostřednictvím volebního lístku.

Oprávněný volič udělí svůj hlas dvěma kandidátům, které vybere. Po ukončení hlasování volební komise oznámí výsledek hlasování. Členy Rady školy se stanou dva kandidáti s nejvyššími počty hlasů.

Případné dotazy k vyhlášeným řádným volbám zodpovíme na telefonu 577 131 067 nebo 737 673 734, případně osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00.

Příspěvek byl publikován 26.11. 2020