VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ UŘ

Dne 5. 2. 2018 budou zveřejněny v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ oficiální a právně platné seznamy přijatých žáků. Nepřijatým bude zasláno písemné rozhodnutí.
Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

POKUD BUDETE MÍT JAKÝKOLIV DOTAZ, OBRAŤTE SE NA NÁS TELEFONICKY (577131067) NEBO E-MAILEM (vedeni@sosluhac.cz).

Příspěvek byl publikován 2.2. 2018