Upozornění

Upozorňujeme stávající žáky, že termín odevzdání přihlášek do DM je pro ně stanoven do konce měsíce dubna.

Příspěvek byl publikován 24.3. 2017