ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

6.logo školy- webMilé žákyně a milí žáci!
Doufám, že jste všichni přežili ty nekonečně dlouhé prázdniny v dobré kondici, a proto si vás dovoluji upozornit, že nový školní rok začíná 1. září 2016. Slavnostní zahájení, na které srdečně zveme i rodiče, se uskuteční od 9.00 hodin v kulturním domě Elektra, kde budou oceněni nejlepší žáci za minulý rok a dozvíte se vše potřebné pro další působení na své škole. Administrativní záležitosti si můžete vyřizovat už během přípravného období od 25. 8. 2016 v úředních hodinách (v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hodin). V případě nejasností nebo neodkladných problémů telefonujte (škola: 577131067, DM: 577131068) nebo mailujte (vedeni@sosluhac.cz).

Těší se na vás celý kolektiv pracovníků školy!
Za všechny zdraví

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 25.8. 2016