Vynikající výsledky státních maturit na SOŠ Luhačovice

6.logo školy- webV pondělí 23. 6. 2016 zveřejnil CERMAT výsledky státních maturitních zkoušek na naší škole. Rád bych vás o nich informoval:
1. Třída 4. M (zde bude informace jednoduchá). Všichni žáci (30) státní maturitu konali a všichni ji také úspěšně vykonali. Úspěšnost je tedy  ve všech předmětech (ČJ – konalo 30 žáků, AJ – 20 žáků, M – 10 žáků) 100 %. Žákům oboru Management umění a reklamy (dnes Management a marketingové komunikace) blahopřeji a jejich učitelům děkuji za skvěle odvedenou práci. Podobně se žáci vypořádali i s praktickou maturitní zkouškou. Zbývá tedy, aby tento týden úspěšně dokončili složením ústních maturit. Hodně štěstí!!!

2. Třída 4. U (umělecká řemesla – státní maturitu konalo 30 žáků). Tady nejsou výsledky stoprocentní, ale i zde (vzhledem k danému oboru) vysoce nadprůměrné:
Český jazyk – písemná práce: z 30 žáků úspěšně vykonali všichni (100%)
Český jazyk – didaktický test: z 30 žáků úspěšně vykonalo 25 žáků (75 %)
Anglický jazyk – písemná práce: zvolilo 22 žáků a úspěšně vykonalo 21 žáků (95,5 %)
Anglický jazyk – didaktický test: zvolilo 22 žáků úspěšně vykonalo 21 žáků (95,5 %)
Matematika: zvolilo 8 žáků a úspěšně vykonalo 7 žáků (87,5 %)
U praktických maturit neuspěl jeden žák.
Také zde je třeba poděkovat všem učitelům i UOV, kteří se na vynikajících výsledcích podíleli, a popřát maturantům stejně úspěšný týden ústních maturit!!!

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 26.5. 2016