Tak to u nás chodí 2015

Dne 23. března 2015 SOŠ Luhačovice srdečně zve přihlášené zájemce o studium a jejich rodiče na každoroční společná interaktivní setkání, kterým říkáme TAK TO U NÁS CHODÍ.
Pro uchazeče o studium gastronomických oborů začíná setkání v 8,30 v Kongresovém sále DM (vedle prodejny ALBERT a sokolovny) a jeho součástí budou informace o důležitých projektech školy, kurzech a zahraničních stážích. Poté se hlavně všichni mohou podívat na místa, kde škola realizuje praxi. Exkluzivně se dostanou do lázeňských zařízení našich sociálních partnerů (např. hotel Alexandria nebo Jurkovičův dům), kde se setkají s manažery těchto hotelů, s nimiž si mohou popovídat o dalším profesním uplatnění v největších lázních na Moravě.
Začátek setkání pro uchazeče ze studijních oborů Management umění a reklamy a Informační služby bude v 10,00 hodin, rovněž v Kongresovém sále DM (vedle prodejny ALBERT a sokolovny). Vedení školy bude informovat o důležitých projektech školy, ale hlavně o budoucích zahraničních stážích. Řešena bude rovněž problematika přijímacího řízení na naši školu.

Možná bude i prohlídka všech zařízení školy.
Zveme co nejsrdečněji.

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

 

Příspěvek byl publikován 18.3. 2015