Kuchař – číšník

RVP 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK – ŠVP Kuchař-číšník

Forma studia: denní studium, tříletý učební obor
Podmínky přijetí: ukončení ZŠ, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
Ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list
Poskytované vzdělání: střední s výučním listem

Profil uplatnění absolventů: po nezbytném zapracování nachází absolvent uplatnění ve všech typech stravovacích služeb, rovněž může pokračovat ve studiu určeném pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícím na předchozí přípravu.

Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky, rozhoduje pouze prospěch a chování na ZŠ (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)
Kritéria přijímacího řízení a termín převzetí rozhodnutí: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Možnost stipendijní podpory od soukromých firem.

Dny otevřených dveří:

21.10. 2016 (10:00 – 16:00 hod)
04.11. 2016 (10:00 – 16:00 hod)

05.11. 2016 (09:00 – 14:00 hod)
26.11.2016 (09:00 – 14:00 hod)
09.12.2016 (10:00 – 16:00 hod)
10.12.2016 (09:00 – 14:00 hod)
14.01.2017 (09:00 – 14:00 hod)
21.03.2017 (09:00 – 14:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ

Školu však může každý zájemce o studium navštívit každý čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin, nejlépe po předchozí domluvě.

ŠVP Kuchař – číšník

Úplná verze je k dispozici u ředitele školy.