Nepovinné zkoušky z dějin umění a dějepisu

Milí maturanti, nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají již v pondělí 12. května 2014: Dějepis: 10:00 – 11:00, učebna 213 Dějiny umění: 11:30 – 12:30 h, učebny 212 a 213 dle rozpisu.  

Výsledky 1. kola přijímacího řízení oborů Kuchař-číšník

Střední odborná škola Luhačovice dne 22. 4. 2014 zveřejňuje na základě vyhlášených kritérií pro obory s VL pro 1. kolo PŘ (součást rozhodnutí) na školní rok 2014/2015: seznam přijatých uchazečů o obor RVP Kuchař-číšník . Svůj výsledek nalezne každý uchazeč pod registračním číslem, které obdržel v informačním dopise. Toto rozhodnutí je právně platné a je vyvěšeno nejen na […]

Celostátní finále soutěže Finanční gramotnost v Praze

Studenti naší školy zvítězili v krajském kole soutěže Finanční gramotnost. Proto tým žáků třídy 3.M ve složení Martin Dolina, Tomáš Molek a Denisa Spurná reprezentoval 2. dubna 2014 Zlínský kraj v kole celostátním. Soutěž probíhala v historickém areálu EMAUZY, kde byl umožněn přístup do všech prostor. V konkurenci všech krajů jsme obsadili 10. místo. K úspěchu blahopřejeme! P. S. Po zakončení soutěže […]

Comenius – exkurze do TV Slovácko v Kunovicích

Ve středu 19. 3. se studenti 1. a 3. ročníku oboru management umění a reklamy účastnili exkurze v rámci projektu Comenius. Exkurze měla dvě části. V první části jsme navštívili podnikatelský inkubátor v Kunovicích, konkrétně produkční studio Televize Slovácko. Studenti se zde reálně seznámili s postupy práce při vzniku televizní reportáže. Měli možnost si pracovní postup vyzkoušet na vlastní kůži: připravit mluvený komentář ke […]

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto

SCIO 1 stáhnout zde SCIO 2 stáhnout zde  

Volné dny pro žáky

Ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 2. 5. a 9. 5. 2014 z vážných organizačních důvodů „volné dny pro žáky“. PaedDr. Karel Milička

Přijďte na MAJÁLES!!!

Tak to u nás chodí… je téma letošního majálesu. V případě nepříznivého počasí se program Majálesu přesune do budovy sokolovny vedle domova mládeže. Sraz v 8:00 v zámeckém parku, masky, převleky a dobrou náladu s sebou :)

Poděkování

Dárcovství krve se stává na naší škole pravidelnou událostí. Dovoluji si zveřejnit děkovný dopis primářky hematologicko-transfuzního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, který vysoce oceňuje aktivity kolegyně Mgr. Martiny Kaňovské, která sama daruje krev a organizuje dárcovství i mezi studenty. My se k poděkování všem, kteří darují tu nejcennější tekutinu, přidáváme.

Daruj krev – daruješ život

To je výsledek čtvrteční v pořadí již třetí návštěvy našich dobrovolných dárců krve! Celkově jsme již do zlínské krevní banky přispěli zhruba 10 litry této cenné tekutiny a slíbili jsme si, že na podzim toto číslo opět zvýšíme!

Praxe v Turecku

V rámci projektu Leonardo da Vinci mobility s názvem Anatolská keramika – jedinečný svět umění s dotací 21 938 Eur vycestovalo 28. února na třítýdenní stáž 6 žáků oboru Design a tvorba keramiky a jejich mistrová slečna Magda Sudková.   Co se jim na stáži líbí? –          Malování na keramiku –          Pomůcky na malování – pera, speciální tužky –          Jiná […]