První zprávy z tiskové konference – 23. 3.

  • Návrat do škol se předpokládá ve 2. polovině května
  • Cca 14 dnů po návratu proběhnou přijímací zkoušky ke studiu středních škol 
  • 3 týdny po návratu do školy společná část maturitní zkoušky – didaktické testy z jazyka českého, matematiky a cizích jazyků. Opravy testů budou probíhat na školách, nebudou pravděpodobně řešeny centrálně
  • Písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků v rámci společné části maturitní zkoušky letos nebudou
  • Maturitní vysvědčení může kopírovat výsledky posledních tří vysvědčení, pokud škola nezačne do 1. června
  • Zkrácení letních prázdnin se neplánuje
  • Při domácí výuce se doporučuje zaměřit zejména na profilové předměty
  • Je reálné, že termíny všech tří částí závěrečných zkoušek gastronomických oborů nebudou změněny, ale i tady je možný podobný režim jako u maturitních zkoušek, pokud škola nezačne do 1. června

    Berte tyto informace s rezervou, neprošly ještě zákonnou úpravou. 


Profilovou část maturitní zkoušky tisková konference neřešila, bude se odvíjet od skutečného návratu do školních lavic. Myslím teď zejména na praktické maturity oborů uměleckých řemesel, kde už žáci odevzdali technologické dokumentace a čekají je 3 – 4 týdny realizace jejich maturitních prací. Žáci managementu a informačních služeb své maturitní práce  odevzdali a čeká je obhajoba, která není tak časově náročná. 
  

Jana Šuráňová

Příspěvek byl publikován 23.3. 2020