UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A ZLETILÉ ŽÁKY – Výzva k účasti a oznámení o konání doplňovacích voleb do Školské rady

Ředitelka Střední odborné školy Luhačovice, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlašuje doplňovací volby do školské rady při Střední odborné škole Luhačovice. Tyto volby budou probíhat v souladu s platným Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem školy (Zlínský kraj).

Vzhledem k ukončení funkčního období členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých, proběhnou doplňovací volby těchto zástupců – nových členů Rady školy.

Žádáme všechny rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky Střední odborné školy Luhačovice, aby se voleb zúčastnili a zvolili si tak své dva zástupce v radě školy.

Kandidáti navržení za třídy prostřednictvím komunikace s třídními učiteli:

Matyáš Chytil, 2.U
Kateřina Zrinyová, 3.K
Adam Pavlis, 3.M

Vlastní hlasování proběhne v termínu od 11.9.  do 18. 9. 2023.

Hlasování proběhne on-line v prostředí interního systému školy KOMENS, kterým škola komunikuje s rodiči a žáky. Možnosti pro volby naleznete v sekci Ankety.

Hlasovat je možné také osobně v kanceláři školy ve dnech 11.9. – 18.9.2023 vždy od 10:00 do 13:00.

Oprávněný volič udělí svůj hlas dvěma kandidátům, které vybere. Po ukončení hlasování volební komise oznámí výsledek hlasování. Členy Rady školy se stanou dva kandidáti s nejvyššími počty hlasů.

Případné dotazy k vyhlášeným doplňovacím volbám zodpovíme na telefonu 577 131 067, případně osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00.

Příspěvek byl publikován 14.9. 2023