Stará řemesla na hradě Malenovice

V sobotu 9. 9. 2023 se učitelé spolu s žáky uměleckých řemesel podíleli na prezentaci naší školy v areálu hradu Malenovice, kde každoročně již od roku 2018 probíhá akce Stará řemesla na hradě.
Návštěvníci se mohou seznámit se starými technologiemi některých řemesel, vidět originály dobových předmětů, vyslechnout si zajímavé výklady odborníků, nebo si některé z řemeslných technik sami vyzkoušet.
Letošního ročníku, který byl z velké části zaměřen na výrobu a barvení látek, se účastnily všechny naše obory uměleckých řemesel – Design a zpracování kovů, Design a tvorba keramiky, Design a zpracování dřeva. Naši keramici si předem v rámci odborného výcviku připravili repliky přeslenů a knoflíky vymodelované z keramické hlíny. Ty se pak přímo na místě pálily ve vyhloubené primitivní peci v ohni. Potom sloužily jako předloha pro návštěvníky, kteří za asistence našich žáků zkoušeli tyto výrobky vymodelovat.
Na jiných stanovištích bylo možné si vyzkoušet předení lnu na kolovrátku nebo praní látek na valše, které se pak následně věšely na šňůru pomocí jednoduchých dřevěných kolíků. Tyto prádelní kolíky se vyřezávaly u stanoviště, kde se prezentovali truhláři z naší školy.
Kováři se věnovali výrobě replik jednoduchých dobových předmětů z kovu. Originály těchto předmětů denní potřeby byly k vidění u stanoviště Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které celou akci každoročně pořádá.
I letos jsme se těšili z velkého zájmu veřejnosti o naši školu a umělecké obory. Úzká spolupráce s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně je pro nás velmi přínosná, máme možnost poznat řadu vzdělaných a zajímavých lidí v oboru, kteří se našim studentům věnují i při pravidelných návštěvách v depozitu muzea.

Kolektiv učitelů odborného výcviku uměleckých řemesel


Příspěvek byl publikován 12.9. 2023