Poznávání škol na Islandu

V rámci projektu Erasmus+ „Nové metody ve výuce“ (2020-1-CZ01-KA102-077043), jsem měl možnost účastnit se, kurzu s názvem „Structured Educational Visit to Schools / Institutes and Training Seminars in Iceland“, který pořádala španělská agentura English Matters. Tohoto týdenního programu (19. – 25.3.2023) se účastnili kolegové z 19 zemí, například z Řecka, Litvy, Španělska, Portugalska, Lotyšska, Estonska, Francie, Rakouska ale i několik kolegů z ČR, se kterými jsem měl možnost konzultovat.

Hlavním cílem programu týdenního kurzu bylo seznámení účastníků se systémem Islandského školství a vyučovacím procesem. Jednalo se o kombinaci seminářů a strukturovaných vzdělávacích návštěv škol na Islandu s detailním náhledem na praktické využívání nových metod výuky.

Na Islandu je více než 30 středních škol. Liší se svým zaměřením, které může být odborné, nebo jako příprava ke studiu na vysoké škole. Většina středních škol je přímo v hlavním městě – Reykjavíku a mají od 50 do 3000 studentů. Více než 90 % středních škol je zřizováno státem. Pro zajímavost je potřeba říci, že na Islandu je cca 24 000 mladých lidí ve středoškolském věku.
Střední školy na Islandu nemají třídy, jako to známe u nás, ale od roku 1972 je zde tzv. „modulární systém výuky“. Školní rok je rozdělen na podzimní a jarní semestr, ve kterých musí studenti získat 2x 30 kreditů. Studenti si v semestru vybírají moduly – kurzy, které chtějí nebo musí absolvovat. Jeden kurz má obvykle 5 kreditů a trvá 15 týdnů + 2 týdny zkoušky. Většinou studenti absolvují střední školu uzavřením 6 či 7 semestrů a získáním celkem 205 kreditů.

V rámci mého zaměření mi pořadatel kurzu umožnil strávit tři dopoledne ve třech školách v okolí Reykjavíku. Byly to školy Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Borgarholtsskóli a Tækniskólinn. Jednalo se o odborné školy, které připravují žáky v řemeslných oborech, ale také budoucí studenty vysokých škol.

Na vybavení školních budov a zázemí žáků i učitelů je vidět, že školství je pro Island skutečnou prioritou. Pro mne osobně byly velmi zajímavé vlastní návštěvy přímé výuky, pozorování vyučovacího procesu s následnou možností hovořit s kolegy učiteli i s žáky.
Ve školách jsou respektovány tzv. Národní pilíře výuky: Rovnost – Udržitelnost – Demokracie a lidská práva – Zdraví a blahobyt – Gramotnost – Tvořivost. Studenti jsou vedeni k odpovědnosti za své výsledky, k aktivnímu učení a také k odolnosti.
Ve výuce jsem měl možnost seznámit se s aplikací některých nových výukových metod. Velmi zajímavé ale také byly nové metody hodnocení žáků, které jsou na Islandu ve středních školách používány.

Samozřejmě Island – země ohně a ledu – je krásný na pohled a má mnoho přírodních zajímavostí a atraktivních míst, která se těžko popisují. Fotografie naleznete v galerii.

Island je skvělá země, a pokud budete mít možnost, určitě jej navštivte – třeba s Erasmus+! Pamatujte ale, … na teplé spodní prádlo.

Děkuji za pohostinnost, Islande – Þakka þér fyrir gestrisnina, Ísland!

Lubor Černobila

Příspěvek byl publikován 31.3. 2023