Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež

Ve čtvrtek 16. 3. 2023 jsme se vydali do Uherského Brodu na přednášku
O šikaně, kyberšikaně a kriminalitě páchané na dětech.

Pan plk. JUDr. Jaromír Badin, vyšetřovatel, vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, nás seznámil s nejdůležitějšími zákony v České republice, které se týkají trestní odpovědnosti mládeže. Vysvětlil všechny druhy šikany, které doplnil o příklady z reálného života. Poradil nám, na koho se můžeme obrátit v tíživé situaci.

Hlavními tématy přenášky byly:
Kriminalita páchaná dětmi a na dětech
Úskalí užívání internetu
Zneužívání návykových látek a závislost na nich

Přenáška byla velmi poučná, hodně jsme si odnesli a rádi bychom se zúčastnili další podobné akce. Děkujeme paní učitelkám za tuto příležitost.

Portischová Tereza, Petrželková Eliška 3.K.
„Naše práva končím tam, kde začínají práva druhých.“

Příspěvek byl publikován 31.3. 2023