Vyhlášení výsledku doplňujících voleb k doplnění Školské rady

Ředitelka Střední odborné školy Luhačovice v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) dne 31. 7. 2020 vyhlásila doplňovací volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice.

Na základě výzvy k volbě, uveřejněné 31. 7. 2020 na stránkách školy, volili oprávnění voliči své tři zástupce z šesti kandidátů. Volby proběhly v termínu od 12. 8. do 26. 8. 2020 on-line na adrese: https://www.survio.com/survey/d/R5J8P6L1O6O1E9Z4K
Pro vstup do hlasování bylo nutné vyplnit přístupové heslo. Oprávnění voliči své heslo obdrželi  před započetím voleb do osobní pošty systému KOMENS, kterým škola komunikuje s rodiči.
Hlasovat bylo možné také osobně v kanceláři školy dne 26. 8. 2020 od 10:00 do 15:00.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě se stávají:
Vladimír Kratěna, otec nezletilé žákyně třídy 1.KM
Renata Dufková, zletilá žákyně třídy 2.K
Michaela Kadlecová, matka nezletilé žákyně třídy 2.M

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu. Výše jmenovaní kandidáti se dnem 27.8.2020 stávají novými členy školské rady.

Příspěvek byl publikován 1.9. 2020