VÝZVA K ÚČASTI A OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2020

Ředitelka Střední odborné školy Luhačovice v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje doplňovací volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice. Tyto volby budou probíhat v souladu s platným volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem školy (Zlínský kraj).

Vzhledem k ukončení funkčního období členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých proběhnou doplňovací volby právě těchto zástupců Rady školy.

Žádáme všechny rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky Střední odborné školy Luhačovice, aby se voleb zúčastnili a zvolili si tak své zástupce v Radě školy.

Kandidáti navrženi za třídy školního roku 2019/20, kteří souhlasí s kandidaturou:

Vladimír Kratěna, otec nezletilé žákyně třídy 1.KM
Barbora Michalčíková, zletilá žákyně třídy 1.G
Renata Dufková, zletilá žákyně třídy 2.K
Michaela Kadlecová, matka nezletilé žákyně třídy 2.M
Sabina Kolajová, zletilá žákyně třídy 3.M
Eliška Pomajbíková, zletilá žákyně třídy 3.M

Výše uvedení kandidáti byli navrženi ze strany rodičů a žáků tříd prostřednictvím komunikace s třídními učiteli. V případě, že chcete navrhnout dalšího kandidáta, můžete tak učinit osobně v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00 do úterý 11. 8. 2020 v sekretariátu školy. Kandidát musí se svou nominací souhlasit.

Vlastní hlasování proběhne v termínu od 12. 8. do 26. 8. 2020 on-line na adrese:
https://www.survio.com/survey/d/R5J8P6L1O6O1E9Z4K

Pro vstup do hlasování je nutné vyplnit přístupové heslo. Oprávnění voliči své heslo naleznou před započetím voleb v osobní poště systému KOMENS, kterým škola komunikuje s rodiči a žáky.

Hlasovat je možné také osobně v kanceláři školy dne 26. 8. 2020 od 10:00 do 15:00.

Oprávněný volič udělí svůj hlas třem kandidátům, které vybere. Po ukončení hlasování volební komise oznámí výsledek hlasování. Členy Rady školy se stanou tři kandidáti s nejvyššími počty hlasů.

Případné dotazy k vyhlášeným doplňovacím volbám zodpovíme na telefonu 577 131 067, případně osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00.

Příspěvek byl publikován 31.7. 2020