Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

V termínu 23. – 24. září 2019 se uskutečnilo 25. Valné shromáždění přidružených škol UNESCO v České republice, kterého jsme se také účastnili.

Zasedání tentokrát probíhalo ve Znojmě v prostorách Louckého kláštera a účastnili se ho zástupci všech 52 členských škol z České republiky. Hostitelskou školou a organizátorem setkání byla ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo za podpory města Znojmo a České komise pro UNESCO.

Na programu dvoudenního setkání byly, mimo jiné, tematické přednášky Mgr. Petra Zemka ThD., z Muzea Komenského v Uherském Brodě k 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského a Mgr. Lenky Reiterové z NP Podyjí k tématu zdraví rostlin. Cílem těchto prezentací byla motivace a inspirace přítomných pedagogů k uspořádání Týdne škol UNESCO v domácích školách. Pro letošní školní rok byla vyhlášena témata:
1/ 1670 – 2020: 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského
2/ 1989 – 2019/2020: 30. výročí Sametové revoluce
3/ Mezinárodní rok zdraví rostlin

Součástí zasedání byly dále vlastní prezentace škol s důrazem na Témata týdne škol UNESCO v uplynulém školním roce. Důležitým bodem jednání bylo přijetí nového znění Charty Sítě přidružených škol UNESCO v ČR a v rámci doprovodného programu jsme také navštívili hostitelskou školu a historické jádro města Znojma.

 Organizátorům letošního valného shromáždění patří naše poděkování a těšíme se na setkání v příštím roce v Praze.

 Naše škola je členem Sítě přidružených škol UNESCO od roku 2005. V současnosti je v České republice jejím členem 52 základních, základních uměleckých, středních, středních odborných a vyšších odborných škol.  (více na www.skoly-unesco.cz).
Síť přidružených škol UNESCO (UNESCO Associated Schools Network – ASPnet) vznikla v roce 1953. Hlavním cílem projektu je „zlepšovat kvalitu vzdělávání pro všechny a přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a trvalému míru“. V současnosti je členem Sítě více než jedenáct tisíc vzdělávacích institucí ve 182 zemích světa. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se být a učit se žít spolu. Přidružené školy UNESCO se v rámci své činnosti zabývají třemi prioritními oblastmi: (1) celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí, (2) udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl a (3) mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví. Síť rovněž přispívá k provádění Cíle udržitelného rozvoje č. 4 – kvalitní vzdělávání Agendy OSN 2030.

Příspěvek byl publikován 4.10. 2019