ŠABLONY SOŠ LUHAČOVICE – projekt úspěšně ukončen

S koncem září letošního roku byla úspěšně ukončena fyzická realizace dvouletého projektu „ŠABLONY SOŠ Luhačovice“.
Jednalo se o projekt Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.
Řídící orgán OPVV – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Číslo výzvy: 02_16_035
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006978
Číslo jednací projektu: MSMT-20126/2017-8
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 10. 2017
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 09. 2019
Projekt spolufinancován Evropskou unií.

Výše částky schválené podpory, která byla projektu přidělena, činila 762 863,00 Kč.

V rámci tohoto projektu byly realizovány ucelené soubory aktivit v oblasti školního kariérového poradenství, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a dále bylo realizováno 14 stáží pedagogů ve firmách a institucích – u budoucích zaměstnavatelů žáků.

Na tento ukončený projekt navážeme projektem ŠABLONY II SOŠ LUHAČOVICE.

Příspěvek byl publikován 4.10. 2019