Chceme znát víc

To je název našeho nového projektu programu Erasmus+, Výzva 2017. Rádi bychom umožnili třítýdenní praxe pro 28 žáků oborů Management a marketingové komunikace, Management a podnikání v umění a reklamě, Informační služby ve firmách a institucích, Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka a Kuchař-číšník v průběhu školních let 2017/2018 a 2018/2019 v zemích Portugalsko a Malta. Tvorbě kvalitní žádosti jsme věnovali maximum úsilí, u […]

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE MACHR SVÉHO OBORU 2017

Pro druhé pololetí školního roku 2016/2017 vyhlašuje ředitel Střední odborné školy Luhačovice pro žáky oborů UMĚLECKÝCH ŘEMESEL 4. ročník soutěže v odborných dovednostech MACHR SVÉHO OBORU. Soutěž je zaměřena na popularizaci a inovaci jednotlivých oborů uměleckých řemesel vyučovaných na naší škole. V rámci projektu mohou naši žáci bojovat o titul MACHR SVÉHO OBORU za rok 2017 ve […]

SOUTĚŽ V PŘÍPRAVĚ POKRMŮ Z TRADIČNÍCH OBILOVIN

Dne 25. ledna 2017 soutěžili žáci třídy 2.G v přípravě pokrmů z tradičních obilovin. Soutěž probíhala ve cvičné kuchyni oborů Kuchař / kuchařka. Žáci – soutěžící si samostatně připravili receptury a vynormovali pokrm na zadaný počet porcí. Po vyhotovení pokrmů, následovala prezentace, při které popsali užitou obilovinu, její obsah živin a vliv na lidské zdraví. Určit vítěze soutěže […]

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL

Upozorňujeme zájemce o studium oborů uměleckých řemesel, že 2. kolo přijímacího řízení do oborů: Design a zpracování kovů – 4 volná místa Design a tvorba keramiky – 4 volná místa; Design a zpracování dřeva – 4 volná místa je vyhlášeno na 1. února 2017. UPOZORNĚNÍ: U těchto oborů se nekoná jednotná přijímací zkouška, do přijímacího řízení se […]

Olympiáda v jazyce českém

Dne 15. 12. 2016 proběhlo školní kolo Olympiády v jazyce českém, kterého se zúčastnilo 16 soutěžících z 1. až 3. ročníků. Olympiáda měla jako vždy dvě části. První, náročnější část, je zaměřena na práci s jazykem, v níž žáci uplatní znalosti z tvarosloví, skladby a zejména logické uvažování a jazykový cit. Druhá část je zastoupena slohovou prací na dané téma. Všem zúčastněným děkujeme […]

VÝSLEDKY PŘIJÍMAČEK DO OBORŮ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

Dne 5. 2. budou zveřejněny v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ seznamy přijatých žáků na obory UMĚLECKÝCH ŘEMESEL. Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, […]

Úspěchy v cizích jazycích

Ve dnech od 12.1. do 26.1.2017 proběhly na naší škole olympiády (písemná i ústní část) ve všech třech vyučovaných cizích jazycích. Výsledky v jednotlivých jazycích jsou následující: Angličtina – celkem 20 účastníků, do užšího ústního kola se probojovalo pět žáků, z nichž vyšli  nejúspěšněji Táňa Jelénková (2. K) – 1. místo, Eliška Kobzáňová (2. K) – 2. místo a […]

REGION REGINA 2017 veletrh GO

Barča Tymrová jubilejní královnou regionů Jubilejní, dvacátou královnou regionů na veletrhu GO a REGIONTOUR 2017 se stala Barbora Tymrová, studentka 2.M naší školy, která devítičlenné porotě představila Mikroregion Buchlov. Zvítězila tak mezi devíti zástupkyněmi regionů z celé republiky. V první disciplíně přítomné pozvala na sedm nejdůležitějších akcí v Mikroregionu Buchlov. Pokračovala vtipnou divadelní scénkou o […]

Zdravá pětka

Ve čtvrtek 5. ledna jsme se my, žáci 2. M, 2. K a 2. U, zúčastnili dvouhodinovky vaření, trefně nazvané Party se Zdravou 5. Jedná se o celorepublikový program pro základní a střední školy, který je zaměřen na zdravý životní styl. Paní lektorka Ing. Michaela Koníčková nám během bloku podala interaktivní a zábavnou formou užitečné informace o […]