ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY V CIZÍCH JAZYCÍCH

Týden od 19.1. do 25.1.2018 se na naší škole nesl v předolympijském duchu – v průběhu těchto dní se konaly olympiády (písemná i ústní část) ve všech třech vyučovaných cizích jazycích. Výsledky v jednotlivých jazycích jsou následující: Angličtina – 25 účastníků všech oborů, do užšího výběru ústního kola se probojovalo 5 žáků, z nichž vyšla nejúspěšněji Blanka Hýblová […]

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE MACHR SVÉHO OBORU 2018

Pro druhé pololetí školního roku 2017/2018 vyhlašuje ředitel Střední odborné školy Luhačovice pro žáky oborů UMĚLECKÝCH ŘEMESEL 5. ročník soutěže v odborných dovednostech MACHR SVÉHO OBORU. Soutěž je zaměřena na popularizaci a inovaci jednotlivých oborů uměleckých řemesel vyučovaných na naší škole. V rámci projektu mohou naši žáci bojovat o titul MACHR SVÉHO OBORU za rok 2018 […]

Káva v reklamě 2.

V rámci výstavy o kávě v Muzeu jihovýchodní Moravy v Luhačovicích se 22. ledna zúčastnila 3. K a o den později i 2. K workshopu Káva v reklamě 2. Po krátkém teoretickém úvodu, kdy nám dvě zkušené lektorky řekly něco o historii kávy a tvorbě reklamy, byli studenti rozděleni do tří skupin. A pak už se jen vymýšlelo, dohadovalo, […]

Odborná exkurze třídy 1.G

Ve středu 24. 1. 2018 jsme se zúčastnili odborné exkurze ve Zlíně. Nejdříve jsme zavítali do společnosti Penam. Za odborného doprovodu a výkladu jsme se seznámili s celým komplexem výrobního procesu ( výrobou kvasu až po finální expedici).  Byl nám umožněn vstup do celého areálu počínaje skladovacími prostorami a balící linkou konče. Prohlédli jsme si  výrobu chleba […]

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ UŘ

Dne 5. 2. 2018 budou zveřejněny v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ oficiální a právně platné seznamy přijatých žáků. Nepřijatým bude zasláno písemné rozhodnutí. Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento […]

Cesta na sever za poznáním tajů techniky

Dne 24. 1. 2018 třídy 1. U, 2. U a 3. U se zúčastnily odborné exkurze. Naše cesta vedla na severní Moravu, do Vítkovic. Navštívili jsme výukové centrum Velký svět techniky, obrovské místo poznání a poznávání tajů vědy a techniky.  Na 14 000 m2 jsme si prohlédli stálé expozice Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Byly […]

Tým ELEKTRA reprezentoval ve finálovém kole soutěže BUSINESS POINT v Brně

Ve dnech 26. – 27. ledna jsme se my, žáci třídy 3.M (Matěj Zicháček, Dominik Mejzlík, Barbora Kočicová, Klára Vápeníková a Eliška Janovská), zúčastnili finále ekonomicko-marketingové soutěže Business Point na VUT v Brně. Cesta do finále nebyla jednoduchá. Předem jsme museli vypracovat práci na zadané téma zabývající se označením tuzemských produktů. Z dvaceti registrovaných týmů postoupilo pouze deset, […]

JIŽ TŘETÍ VÍTĚZSTVÍ NA REGION REGINA

Katka Stratilová, studentka 2. M, obhájila pro naši školu titul královny regionů na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2018 a GO 2018. Ve čtyřech disciplínách představila Luhačovské Zálesí. Porotu seznámila s historií lázní Luhačovic scénkou, ve které vystupovali i její spolužáci. Pokračovala pozvánkou na sedm nejdůležitějších akcí konaných v Luhačovicích. Svým zpěvem ve volné disciplíně oživila atmosféru […]